^
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
No biomarker
Marginal Zone Lymphoma
MYD88 mutation
Marginal Zone Lymphoma
CARD11 mutation
Marginal Zone Lymphoma
KMT2D mutation
Marginal Zone Lymphoma
MYD88 L265P
Marginal Zone Lymphoma
TNFAIP3 mutation
Marginal Zone Lymphoma
CD5 positive
Marginal Zone Lymphoma
LDH elevation
Marginal Zone Lymphoma
TP53 mutation + MET amplification + PD-L1 overexpression
Marginal Zone Lymphoma
NOTCH2 mutation + NCOA4 mutation + PTEN mutation + EPHA3 mutation + KMT2D mutation
Marginal Zone Lymphoma
BIRC3-MALT1 fusion
Marginal Zone Lymphoma