^
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Mediastinal B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CD20 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CD20 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CD20 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Mediastinal B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Mediastinal B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
TNFRSF8 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC rearrangement + BCL6 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC rearrangement + BCL2 rearrangement + BCL6 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC rearrangement + BCL2 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Mediastinal B Cell Lymphoma
MYC overexpression + BCL2 overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC rearrangement + BCL2 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
LDH elevation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
No biomarker
Diffuse Large B Cell Lymphoma
EZH2 mutation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CD20 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 expression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CD79B mutation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC expression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BIRC5 expression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL6 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CD20 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
TNFRSF8 expression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC negative
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MAD2L2 overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CRTAM overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BTLA overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
LEF1 overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
KLHL14 mutation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
LRP1B mutation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
PD-L1 overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC rearrangement + BCL2 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 expression + MYC expression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 expression + MYC expression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma
LDH elevation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL6 translocation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 expression + MYC expression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC translocation + BCL2 translocation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC translocation + BCL6 translocation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC positive + BCL2 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC positive + BCL2 positive + BCL6 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 amplification
Diffuse Large B Cell Lymphoma
BCL2 positive
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CD20 overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC overexpression + BCL2 overexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
CD34 underexpression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYD88 L265P + CD79B mutation
Diffuse Large B Cell Lymphoma
miR-6860-5p expression
Diffuse Large B Cell Lymphoma
MYC rearrangement + BCL2 rearrangement
Diffuse Large B Cell Lymphoma