^
BIOMARKER:

NRAS Q61

i
Other names: NRAS1, HRAS1, N-Ras Protein Part 4, Neuroblastoma RAS Viral (V-Ras) Oncogene Homolog, NRAS, Neuroblastoma RAS Viral Oncogene Homolog, NRAS Proto-Oncogene, GTPase
Entrez ID:
Related biomarkers:
NRAS Q61
CRC
cetuximab
Resistant: A1 - Approval
NRAS Q61
CRC
panitumumab
Resistant: A1 - Approval
NRAS Q61
Melanoma
vemurafenib
Resistant: C3 – Early Trials
NRAS Q61
CRC
binimetinib
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61
Melanoma
HL-085
Sensitive: C3 – Early Trials