^
BIOMARKER:

NRAS Q61K

i
Other names: NRAS1, HRAS1, N-Ras Protein Part 4, Neuroblastoma RAS Viral (V-Ras) Oncogene Homolog, NRAS, Neuroblastoma RAS Viral Oncogene Homolog, NRAS Proto-Oncogene, GTPase
Entrez ID:
Related biomarkers:
NRAS Q61K
Melanoma
trametinib + dabrafenib
Resistant: C3 – Early Trials
NRAS Q61K
HCC
sorafenib + BAY86-9766
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61K
Melanoma
vemurafenib
Resistant: C3 – Early Trials
NRAS Q61K
Melanoma
HL-085
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61K
Thyroid Gland Carcinoma
selumetinib
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61K
NSCLC
trametinib
Sensitive: C3 – Early Trials
NRAS Q61K
Melanoma
LY3009120
Sensitive: D – Preclinical
NRAS Q61K
Melanoma
trametinib + palbociclib
Resistant: D – Preclinical
NRAS Q61K
Melanoma
selumetinib
Sensitive: D – Preclinical
NRAS Q61K
Melanoma
trametinib
Resistant: D – Preclinical
NRAS Q61K
Melanoma
SBI-756
Sensitive: D – Preclinical
NRAS Q61K
Melanoma
dabrafenib
Resistant: D – Preclinical
NRAS Q61K
Neuroblastoma
ASN007
Sensitive: D – Preclinical