^
BIOMARKER:

EGFR T790M + exon 19 deletion

i
Other names: EGFR, ERBB, ERBB1, Epidermal growth factor receptor
Entrez ID:
EGFR T790M + exon 19 deletion
NSCLC
afatinib + osimertinib
Sensitive: B - Late Trials
EGFR T790M + exon 19 deletion
NSCLC
Tyrosine kinase inhibitor
Sensitive: C3 – Early Trials
EGFR T790M + exon 19 deletion
NSCLC
osimertinib
Sensitive: C3 – Early Trials
EGFR T790M + exon 19 deletion
NSCLC
afatinib
Sensitive: C3 – Early Trials
EGFR T790M + exon 19 deletion
LUAD
afatinib
Sensitive: C4 – Case Studies
EGFR T790M + exon 19 deletion
NSCLC
CH7233163
Sensitive: D – Preclinical