^
BIOMARKER:

ALK V1180L

i
Other names: NBLST3, CD246, Anaplastic Lymphoma Kinase, Anaplastic Lymphoma Kinase (Ki-1), CD246 Antigen, Mutant Anaplastic Lymphoma Kinase, ALK, ALK Receptor Tyrosine Kinase, Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine Kinase, ALK Tyrosine Kinase Receptor
Entrez ID:
ALK V1180L
NSCLC
ceritinib
Sensitive: D – Preclinical
ALK V1180L
NSCLC
alectinib
Resistant: D – Preclinical