^
BIOMARKER:

ALK I1171S

i
Other names: NBLST3, CD246, Anaplastic Lymphoma Kinase, Anaplastic Lymphoma Kinase (Ki-1), CD246 Antigen, Mutant Anaplastic Lymphoma Kinase, ALK, ALK Receptor Tyrosine Kinase, Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine Kinase, ALK Tyrosine Kinase Receptor
Entrez ID:
ALK I1171S
NSCLC
alectinib
Resistant: C3 – Early Trials
ALK I1171S
NSCLC
ensartinib
Sensitive: C3 – Early Trials