^
BIOMARKER:

MTHFR C677T

i
Other names: MTHFR, methylenetetrahydrofolate reductase, Methylenetetrahydrofolate Reductase (NAD(P)H) 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (NADPH),
Entrez ID:
Related biomarkers: